top of page

Privacy beleid

Bij Sport & More vinden wij jouw privacy heel belangrijk. Op deze pagina vind je informatie over hoe wij omgaan met het gebruik van persoonsgegevens en het verwerken van data.  

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die leiden naar een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Je bent niet verplicht om deze gegevens met ons te delen, maar zonder deze gegevens kunnen wij jouw lidmaatschap Bij Sport & More niet mogelijk maken. 

Sport & More is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle medewerkers van Sport & More zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruiken we? Persoonsgegevens zijn onderverdeeld in categorieën. We gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Algemene persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, contactgegevens en geboortedatum

  • Gevoelige gegevens betaalgegevens voor je lidmaatschap

Voor welke doelen gebruiken we je gegevens? We gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doelen. Hier lees je welke doelen dat zijn:

  • Inschrijven voor onze bedrijfsactiviteiten

  • Klantenservice (bij vragen over jouw lidmaatschap)

  • Communicatiedoeleinden (acute updates over de lessen en/of over Sport & More)

  • Marketingdoeleinden (voor het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief)

Delen we de gegevens met andere partijen? Ja, Sport & More maakt gebruik van een softwareleverancier. De leverancier heeft toegang tot de persoonsgegevens en is onze verwerker. Dat betekent dat we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Zo zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. De verwerking is rechtmatig. We delen geen gegevens met third-party's. 

Hoe beveiligen we je gegevens? Dit doen wij aan de hand van organisatorische maatregelen. Zo voorkomen we misbruik van persoonsgegevens. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het beperken van de toegang tot gegevens en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren we je gegevens? Sport & More volgt de wettelijke bewaartermijnen. 

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

  • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken

  • Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die we van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te (laten) passen

  • Het recht van verwijdering: als we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, bijvoorbeeld onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere openstaande betalingen van onze producten.  

Hoe kun je contact met ons opnemen? Heel simpel: heb je vragen of wil je bezwaar maken, neem dan gerust contact met ons op via info@sportandmore.nu of 06 18 13 35 60.

bottom of page